Pokazano 6 rekordów

Opis archiwalny
Morawiecki Mateusz
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Relacja Krzysztofa Turkowskiego

Relacja Krzysztofa Turkowskiego, opozycjonisty, współpracownika KOR, KSS "KOR" i SKS, współorganizatora strajku we wrocławskiej Zajezdni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej, członka Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”, wiceprezydenta Wrocławia w latach 1990-1994. Relacja dotyczy strajku w Zajezdni nr VII we Wrocławiu, zaangażowania działaczy KOR, roli ich doświadczenia opozycyjnego, charakteru solidarnościowego strajku z Gdańskiem, wsparcia ze strony ważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego, druku prasy podziemnej na terenie Zajezdni nr VII, zjednoczenia środowiska opozycyjnego i zakładowego Wrocławia, początków dolnośląskiej „Solidarności”, tworzenia się jej władz, relacji z władzami wojewódzkimi i tzw. „karnawału Solidarności”.

Turkowski Krzysztof

Relacja Aleksandra Gleichgewichta

Obszerna, dwuczęściowa relacja Aleksandra Gleichgewichta, działacza opozycji demokratycznej w PRL, współpracownika KOR, współzałożyciela wrocławskiego SKS, redaktora naczelnego "Solidarności Dolnośląskiej", redaktora Radia "S", internowanego w stanie wojennym. Relacja biograficzna Aleksandra Gleichgewichta dotyczy historii rodziny, żydowskich korzeni, działalności opozycyjnej, powstania SKS we Wrocławiu, kontaktów z KORem i wpływu Jacka Kuronia na młodych działaczy opozycji, aresztowania na czas strajku w sierpniu 1980 roku, tworzenia się Solidarności na Dolnym Śląsku, powstania redakcji Biuletynu, a także Radio Solidarność, internowania, emigracji do Norwegii, próby powrotu do Polski na początku lat 90-tych, ponownego wyjazdu do Norwegii. Druga część relacji to moderowana pytaniami część, w której świadek dopowiada i komentuje wydarzenia z współczesnej perspektywy, a także opowiada o najnowszych wydarzeniach w jego życiu takich jak odbudowanie Gminy Żydowskiej we Wrocławiu oraz zaangażowaniu w życie tej społeczności nie tylko ze względów religijnych ale mocniej ze względów kulturowych.

Gleichgewicht Aleksander

Relacja Eugeniusza Jacyszyna

Relacja Eugeniusza Jacyszyna, księdza katolickiego, zaangażowanego w duszpasterstwo opozyji. Relacja dotyczy życia seminaryjnego w aspekcie stosunku władz Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu do działalności opozycyjnej, poboru kleryków do wojska, mszy celebrowanej przez ks. Stanisława Orzechowskiego przed Zajezdnią autobusową przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu podczas strajku w sierpniu 1980 roku, posługi kapłańskiej świadka w Legnicy, działalności patriotycznej tamtejszego proboszcza, ks. Władysława Jóźkowa.

Jacyszyn Eugeniusz

Relacja Stanisławy Gryz

Relacja Stanisławy Gryz,łączniczki i sanitariuszki Batalionów Chłopskich, dotyczy lat szkolnych, życia w czasach wojny, działaności w Batalionach Chłopskich, aresztowania męża za obronę pomnika Józefa Piłsudskiego w okresie PRL, emigracji rodziny do Kanady, życia rodzinnego i zawodowego w PRL. W drugiej części nagrania świadek odpowiada na pytania z kwestionariiusza "100 100-latków na 100-lecie".

Gryz Stanisława

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy dzieciństwa (działalności w AK, tajnych kompletów), założenia NSZZ "Solidarność" na Politechnice Wrocławskiej ,wyborów czerwcowych do Sejmu i Senatu w 1989 roku, związanych z nimi nastrojami społecznymi, wizyt Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy w parafii przy Alei Pracy, francuskiej pomocy materialnej i uroczystości ku czci Jerzego Popiełuszki we Francji, losów Władysława Ossowskiego, kongresu eucharystycznego w 1997 roku.

Biegańska Cecylia

Marian Fuks - relacja

Marian Fuks, profesor, opisuje wychowywani w Płońsku i na warszawskiej Pradze, wychowanie w duchu polskiego patriotyzmu, miejsce muzyki w życiu, pracę na rzecz odnalezienia i upamiętnienia miejsca urodzenia Stanisława Moniuszki, pracę naukową i publicystyczną, a przede wszystkim koncentrację na zagadnieniach muzyki, prasy i piśmiennictwa żydowskiego oraz historii warszawskich Żydów, pracę w Żydowskim Instytucie Historycznym przy redakcji „Biuletynu ŻIH”, wybuch II wojny światowej: śledztwo, areszt i pobyt w obozie pracy w Związku Radzieckim oraz służbę w ludowym Wojsku Polskim po zwolnieniu z obozu na mocy układu Sikorski-Majski, pobyt na Syberii, służbę w 9. Pułku Strzelców Konnych w latach 1936-38, służbę w Wojsku Polskim (1. Brygadzie Pancernej im. Bohaterów Westerplatte).   Zakres chronologiczny relacji: 1914-2018   Miejsca wydarzeń: Płońsk (woj. mazowieckie), Ubiel (Białoruś), Warszawa (woj. mazowieckie), Krasnoborsk (Obw. Archangielski, Rosja), Nieczuga (Obw. Archangielski, Rosja), Kotłas (Obw. Archangielski, Rosja), Biełorieck (Rosja), Pińsk (daw. woj. poleskie, dziś obwód brzeski, Białoruś), Osowiec-Twierdza (pow. moniecki, woj. podlaskie), Grajewo (woj. podlaskie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Fuks Marian