Pokazano 4 rekordów

Opis archiwalny
Olszewski Jan
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

1 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Relacja Wiesława Zagórnego

Relacja Wiesława Zagórnego, pracownika m.in. PZL Hydral, uczestnika wydarzeń Sierpnia 1980 roku we Wrocławiu. Pierwsza relacja dotyczy strajku w Zajezdni nr 7 we Wrocławiu z perspektywy delegata Zakładów Remontowych Energetyki Wrocław, tworzenia struktur zakładowego związku zawodowego, stanu wojennego, manifestacji ulicznej z 31 sierpnia 1982 roku. Druga relacja dotyczy młodości i doświadczeń szkolnych oraz zawodowych.

Zagórny Wiesław

Relacja Ryszarda Mocka

Relacja Ryszarda Mocka, opozycjonisty i górnika kopani KWK Thorez w Wałrzychu, uczestnika strajku w kopalni Thorez, członka Komitetu Założycielskiego „S” KWK Thorez, kolportera prasy drugoobiegowej, założyciela podziemnych drukarni, członka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, wielokrotnie areztowanego i represjonowanego. Relacja dotyczy zaangażowania w działność opozycyjną w Wałbrzychu i na Dolnym Śląsku, fali strajków w sierpniu 1980 roku, organizacji drukarni i kolpotrtażu, kontaktów z opozycjonistami z Wrocławia i represjami spowodowanymi zaangażowaniem świadka w działaność opozycyjną.

Mocek Ryszard

Relacja Zofii Frasuniak

Relacja biograficzna Zofii Frasuniak dotyczy głównie wydarzeń II wojny światowej, wysiedleń młodzieży, działań partyzantów w okolicach Sieradza, trudów życia codziennego. W dalszej części relacji świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Frasuniak Zofia

Aleksander Gleichgewicht - relacja

Aleksander Gleichgewicht, wrocławski opozycjonista, opisuje działaność w Studenckim Komitecie Solidarności, współpracę z KSS "KOR", powołanie do zasadniczej służby wojskowej z powodów politycznych, internowanie w Stanie Wojennym, działalność związaną z kolportażem podziemnych wydawnictw, a także redagowanie tygodnika "Solidarność Dolnośląska" oraz tworzenie Radia Solidarność, opisuje też krótko historię swoich rodziców, którzy poznali się w latach wojennych w dawnym ZSRR.   Zakres chronologiczny: 1953 - 2010   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Pierwomajsk (Ukraina), Strzelce Opolskie (woj. opolskie), Grodków (woj. opolskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Katowice (woj. śląskie)

Gleichgewicht Aleksander