Pokazano 2 rekordów

Opis archiwalny
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

2 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Podanie o przydzielenie mieszkania

podanie Aleksandra Łupaczyka o przydział mieszkania we Wrocławiu sygnowane jego podpisem, potwierdzone pieczęcią i nieczytelnym podpisem pracownika Państowego Urzędu Repatriacyjnego wraz z adnotacją następującej treści: "Państwowy Urząd Repatriacyjny we Wrocławiu stwierdza, że ob. Aleksander Łupaczyk jest repatriantem";

Zarząd Miejski m. Wrocławia Wydział Mieszkaniowy