Pokazano 3 rekordów

Opis archiwalny
PUR
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

3 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Orzeczenie Rp. Nr 6202

Orzeczenie Rp. Nr 6202 dot. majątku pozostawionego na Kresach wydane na nazwisko Jan Ilnicki przez Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział, Wrocław 23.09.1946.

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy we Wrocławiu

Zaświadczenie przesiedleńcze

dokument zaświadczający, iż Ludwik Wilczek, ur. w Samborze w woj. lwowskim dziś Sambir, Ukraina, zam. w Dublanach w pow. samborskim dziś Dublany, Ukraina, jest repatriantem w rozumieniu układu zawartego przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z Rządem właśc. Radą Komisarzy Ludowych USRR Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej; 09.09.1944 r.; na odwrociu informacja o wypłaceniu 21.12.1946 r. okazicielowi dokumentu zapomogi w wysokości 300 zł w Punkcie Etapowym PUR we Wrocławiu przy ul. Stalina dziś: Jedności Narodowej 117

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy we Wrocławiu