Pokazano 6357 rekordów

Opis archiwalny
Województwo dolnośląskie With digital objects
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:
Archiwum kard. Bolesława Kominka
Archiwum kard. Bolesława Kominka
Geneza Orędzia Milenijnego
Geneza Orędzia Milenijnego
Zakładka
Zakładka
Prośba o odniesienie się do listu
Prośba o odniesienie się do listu
Zakładka
Zakładka
List do arcybiskupa Kominka
List do arcybiskupa Kominka
List do biskupa Kominka
List do biskupa Kominka
Program konferencji rejonowych duchowieństwa Archidiecezji w dniach od 26 listopada 1962 r. do 1 ...
Program konferencji rejonowych duchowieństwa Archidiecezji w dniach od 26 listopada 1962 r. do 1 grudnia 1962 r.
Wezwanie [dot. uiszczenia opłaty]
Wezwanie [dot. uiszczenia opłaty]
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Legitymacja
Legitymacja
Legitymacja
Legitymacja
Legitymacja członkowska
Legitymacja członkowska
Legitymacja członkowska
Legitymacja członkowska
Ankieta personalna
Ankieta personalna
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Świadectwo
Świadectwo
Pismo urzędowe [dot. wynagrodzenia]
Pismo urzędowe [dot. wynagrodzenia]
Umowa o pracę pracownika umysłowego
Umowa o pracę pracownika umysłowego
Umowa o pracę pracownika umysłowego
Umowa o pracę pracownika umysłowego
Zawiadomienie
Zawiadomienie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Pismo urzędowe
Pismo urzędowe
Podziękowanie za długoletnią pracę w administracji państwowej
Podziękowanie za długoletnią pracę w administracji państwowej
Wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę
Legitymacja członkowska PZPR
Legitymacja członkowska PZPR
Legitymacja [dot. ulgi na na przejazdy kolejowe]
Legitymacja [dot. ulgi na na przejazdy kolejowe]
Życiorys Walerii Skarplik
Życiorys Walerii Skarplik
Życiorys Walerii Skarplik
Życiorys Walerii Skarplik
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Pokwitowanie nr 058082
Pokwitowanie nr 058082
Pokwitowanie nr 0590150
Pokwitowanie nr 0590150
Pokwitowanie nr 0590144
Pokwitowanie nr 0590144
Portret Piotra Grymińskiego
Portret Piotra Grymińskiego
Pokwitowanie nr 0590087
Pokwitowanie nr 0590087
Pokwitowanie nr 0589814
Pokwitowanie nr 0589814
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Świadectwo ukończenia kursu Wszechnicy Radiowej
Świadectwo ukończenia kursu Wszechnicy Radiowej
Umowa dzierżawcy
Umowa dzierżawcy
Umowa dzierżawcy
Umowa dzierżawcy
Odpis postanowienia sądu
Odpis postanowienia sądu
Odpis postanowienia sądu
Odpis postanowienia sądu
Dyplom uznania
Dyplom uznania
Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej
Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Decyzja [dot. prawa użytkowania ziemi]
Decyzja [dot. prawa użytkowania ziemi]
Pismo urzędowe [dot. udostępnienia gruntów]
Pismo urzędowe [dot. udostępnienia gruntów]
Szkic
Szkic
Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej
Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej
Żłobek w Miliczu
Żłobek w Miliczu
Żłobek w Miliczu
Żłobek w Miliczu
Żłobek w Miliczu
Żłobek w Miliczu
Portret Leona Staweckiego
Portret Leona Staweckiego
Portret Stanisławy Staweckiej
Portret Stanisławy Staweckiej
Szkoła Podstawowa w Miliczu
Szkoła Podstawowa w Miliczu
Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
Legitymacja nr 360 do odznaki XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
Legitymacja nr 360 do odznaki XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
Legitymacja nr 360 do odznaki XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
Legitymacja nr 360 do odznaki XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Dolnego Śląska"
Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Dolnego Śląska"
Medal XXV-lecia odzyskania Dolnego Śląska
Medal XXV-lecia odzyskania Dolnego Śląska
Złota Odznaka zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia
Złota Odznaka zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia
Znak polskiego robotnika przymusowego
Znak polskiego robotnika przymusowego
Dyplom
Dyplom
Dyplom
Dyplom
Dyplom
Dyplom
Dyplom uznania
Dyplom uznania
Niania
Niania
Zakład jajczarski w Miliczu
Zakład jajczarski w Miliczu
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Pochód pierwszomajowy
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet
Arbeitskarte
Arbeitskarte
Antrag auf Ausgabe [dot. wydania biletu miesięcznego]
Antrag auf Ausgabe [dot. wydania biletu miesięcznego]
Antrag auf Ausgabe [dot. wydania biletu miesięcznego]
Antrag auf Ausgabe [dot. wydania biletu miesięcznego]
Mieczysław Pater w swoim gabinecie w Instytucie Historycznym
Mieczysław Pater w swoim gabinecie w Instytucie Historycznym
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczysław Pater w swoim gabinecie w Instytucie Historycznym
Mieczysław Pater w swoim gabinecie w Instytucie Historycznym
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyniki 1 do 100 z 6357