Pokazano 45612 rekordów

Opis archiwalny
With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Greta Lange - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Grety Lange. Greta Lange z domu Kabuz urodziła się w Chynowie 26 listopada 1928 roku. Mieszkała wspólnie z rodzicami i czternaściorgiem rodzeństwa. Ojciec Pani Grety był Niemcem, a mama Kaszubką. Po wojnie od przybyłych osadników uczyła się języka polskiego, ludność asymilowała się. Pani Greta w 1962 roku wyszła za mąż za Franciszka Lange, traktorzystę, została matką i pracowała w PGR-ze.

Kurowska-Susdorf Aleksandra

Aleksandra Grzywacz - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Aleksandry Grzywacz. Aleksandra Grzywacz z domu Maziarz urodziła się 1 stycznia 1930 roku we wsi Stare Baraki Stare. Jej rodzice, Sabina i Adam Maziarz, prowadzili we wsi Baraki Stare mały sklep. W grudniu 1945 roku przenieśli się na tzw. „Ziemie Odzyskane” do miejscowości Wysokie, koło Lęborka. W styczniu 1952 roku pobrała się z Adamem Grzywaczem. Mając pięcioro dzieci, zajmowała się domem i przydomowym gospodarstwem, a w wolnych chwilach szyła w domu. Mąż Pani Aleksandry Grzywacz pracował krótko jako listonosz, a później jako robotnik leśny. Po 29 latach małżeństwo Państwa Grzywaczów przeprowadziło się do miejscowości Dąbrówka, gdzie Pani Aleksandra prowadziła GS-owski sklep.

Kurowska-Susdorf Aleksandra

Małgorzata Hebel - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Małgorzata Hebel z domu Witt urodziła się 5 stycznia 1937 roku w miejscowości Słuszewo w rodzinie niemieckiej. Ojciec był wojskowym, matka pracowała na pobliskim majątku, mieli pięcioro dzieci. Ojciec dostał się do niewoli i po powrocie chciał z rodziną wyemigrować, jednak zostali w Słuszewie, rodzice po wojnie pracowali w świniarni. Pani Małgorzata od 1952 roku pracowała w PGR, w 1958 roku wyszła za mąż.

Kurowska-Susdorf Aleksandra

Dietrych Krzebietke - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Dietrycha Krzebietke oraz Haliny Krzebietke. Dietrych Krzebietke, syn Anny Foelkner urodził się 27 listopada 1952 roku, jako najmłodsze dziecko i jedyny syn państwa Krzebietke. Ojciec po II wojnie światowej, jako jeden z nielicznych przedstawicieli ludności niemieckiej, zdecydował się pozostać w gospodarstwie (od 300 lat w rodzinie Krzebietków). W wieku 15 lat, po śmierci ojca, przejął gospodarstwo gdzie pracuje do dzisiaj. Jest także radnym Gminy Gniewino. Wspólnie z żoną Haliną mają pięcioro dzieci.

Kurowska-Susdorf Aleksandra

Zofia Karpińska - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Zofii Karpińskiej. Zofia Karpińska urodziła się tuż przed II Wojną Światową w Łowiczu. Studiowała geografię na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie studiów zajmowała się organizacją rajdów uniwersyteckich oraz pracowała w przedsiębiorstwie geodezyjnym, a po ich ukończeniu w Akademii Rolniczej.

Maj Ewa

Cecylia Biegańska - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Cecylii Biegańskiej. Cecylia Biegańska urodziła się kilka lat przed II wojną światową na terenie kieleckiego, w rodzinie patriotycznej, zaangażowanej w działalność AK. Już jako dziecko udzielała się w ruchu oporu (kurierka, liczenie sprzętu wojskowego Niemców). Po wojnie osiadła we Wrocławiu. Magister inżynier chemii. Pracownik Politechniki Wrocławskiej. Opozycjonistka w PRL-u. Po licznych namowach grona profesorskiego przewodnicząca ZNP w instytucie, w którym pracowała. Członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej. Współwydawczyni podziemnej gazetki „Obecność”. Od 1986 r. członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.

Maj Ewa

Wiesława Męcińska - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Wiesławy Męcińskiej. Wiesława Męcińska urodziła się w Borysławiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Jej ojciec, Feliks Męciński, był nafciarzem. We wrześniu 1945 roku razem z całą rodziną trafiła do Wałbrzycha. Wałbrzychu skończyła szkołę pedagogiczną i od 1953 roku przez następnych 37 lat pracowała jako nauczycielka.

N.N.

Janusz januszkiewicz - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Janusza Januszkiewicza. Janusz Januszkiewicz przeżył trzy okupacje Lwowa: radziecką, niemiecką i ponownie radziecką. Jego ojciec został zamordowany podczas wojny. Trzy lata odbywał służbę wojskową we Lwowie. Podczas przesiedlenia w 1959 roku wyjechał do Czerwieńska, a następnie do Wrocławia.

Kotwica Mateusz

Jerzy Jędrzejczak - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Jerzego Jędrzejczyka. Jerzy Jędrzejczak urodził się 12 marca 1931 roku w Dęblinie. Jego rodzicami byli Sylwester Jędrzejczak (oficer lotnictwa Wojska Polskiego) oraz Genowefa, z domu Klimowicz. Wojnę spędza w Lublinie, po niej, kiedy rodzina przenosi się na Dolny Śląsk, uczęszcza do szkoły w Wadowicach. Po ukończeniu szkoły zaangażowany w zawodowy i amatorski boks, harcerstwo, działalność kulturalną.

Zubowski Piotr

Maria Kuś - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Marii Kuś. Maria Kuś, z domu Gajda, urodziła się w rodzinie mającej tradycje powstańcze – ojciec i wuj brali udział w powstaniach śląskich. W czasie II wojny światowej Maria uczęszczała do niemieckiej szkoły i gimnazjum. Po zakończeniu wojny, dostała się do Liceum Administracyjno-Handlowego w Rybniku, które ukończyła zdaniem matury w 1950 roku. Wkrótce potem wyszła za starszego od siebie Józefa Kusia - ślusarza, którego znała od lat dziecinnych. Małżonkowie rozpoczęli budowę domu w miejscowości Szeroka, obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju, gdzie na świat przyszły ich trzy córki: Janina, Zofia i Danuta.

Nowak Iwona

Marta Heczko - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Marty Heczko. Marta Heczko z domu Krypczyk, przyszła na świat 24 listopada 1931 roku w Pruchnej, na Śląsku Cieszyńskim. Przed wybuchem II wojny światowej, ukończyła pierwszą klasę polskiej szkoły podstawowej, a następnie w latach 1939-45 uczęszczała do szkoły niemieckiej. Ojciec pani Marty został wkrótce po wkroczeniu armii niemieckiej, powołany do Wehrmachtu. Wysłany na front wschodni, nigdy nie powrócił do domu; rodzina otrzymała lakoniczną informację o jego śmierci, a powojenne poszukiwania przez Polski Czerwony Krzyż nie odniosły skutku. W obliczu zbliżającego się do Pruchnej frontu, rodzina Krypczyków udała się na ewakuację do sąsiedniego Hażlacha, gdzie przebywała 6 tygodni. Po powrocie do Pruchnej, okazało się, że domostwo jest doszczętnie zniszczone i spalone.
Po wojnie pani Marta ukończyła siódmą klasę szkoły polskiej, nie kontynuowała jednak nauki, ze względu na liczne obowiązki domowe. 7 kwietnia 1951 roku, dwudziestoletnia pani Marta wyszła za mąż za pochodzącego z tej samej wsi, Erwina Heczkę. Po ślubie małżonkowie wyjechali do pobliskiego Skoczowa, gdzie pan Erwin pracował jako kierowca: najpierw w PSS-ie, a następnie w odlewni żeliwa. Tam też urodziło się pięcioro z sześciorga ich dzieci: Gustaw, Marian, Henryk, Edward i Krystyna. Po 11 latach Erwin i Marta zdecydowali się na powrót do Pruchnej i budowę domu na ojcowiźnie pani Marty. W Pruchnej przyszło na świat najmłodsze dziecko państwa Heczko - córka Bogusława. Mąż nadal pracował jako kierowca, przez ostatnie kilkanaście lat w PKS-ie. Po ciężkiej chorobie zmarł w 2006 roku. Pani Marta, która doczekała się 8 wnucząt i 8 prawnucząt, nadal mieszka w domu w Pruchnej.

Nowak Iwona

Wyniki 501 do 600 z 45612