Pokazano 59981 rekordów

Opis archiwalny
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

45612 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Tadeusz Owsianko - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Tadeusza Owsianko. Tadeusz Owsianko urodził się w łagrze w Peczorze na północy Rosji, gdzie jego matka została skazana na karę więzienia za członkostwo w Armii Krajowej. Do siódmego roku życia świadek wychowywał się w prominentnej sowieckiej rodzinie, do której trafił wskutek odebrania go matce po ukończeniu drugiego roku życia. Później matce udało się odzyskać opiekę nad panem Tadeuszem i wyjechała z nim do Szczecina. Pan Tadeusz został absolwentem łódzkiej szkoły filmowej i trafił do Wrocławia jako operator kamery.

Woźny Juliusz

Bogdan Zdrojewski - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Bogdana Zdrojewskiego. Bogdan Zdrojewski, absolwent filozofii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławski. Członek, a później także przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezydent Wrocławia w latach 1990-2001. Poseł kilku kadencji i senator. W latach 2006-2007 przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, a następnie do 2014 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego. W latach 2014-2019 deputowany Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie odznaczany, wyróżniany i nagradzany.

Maj Ewa

Helena Kula - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Heleny Kuli. Helena (Halina) Kula przyszła na świat 13 maja 1936 roku w Kończycach Małych. Wychowywała się w rodzinie robotniczo-chłopskiej, ojciec wiele lat pracował w Kopalni Węgla Kamiennego w Czechowicach Dziedzicach, matka zajmowała się domem i 1,5-hektarowym gospodarstwem rolnym. Po wybuchu II wojny światowej, Śląsk Cieszyński został wcielony do III Rzeszy Niemieckiej, a mała Helenka zaczęła uczęszczać do niemieckiego przedszkola, a następnie niemieckiej szkoły podstawowej. Po wojnie ukończyła siedmioklasową Szkołę Podstawową w Kończycach Małych, gdzie posługiwała się cieszyńską gwarą, język polski nie był jej językiem codziennym. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczęła naukę w dwuletniej szkole dla dziewcząt ss. Boromeuszek w Cieszynie. W 1956 r. wyszła za mąż, za pochodzącego z Kończyc Małych Alojzego Kulę – nauczyciela. Małżonkowie rozpoczęli budowę domu w dzielnicy Podlesie w Kończycach Małych, gdzie na świat przyszło dwoje ich dzieci: Wiesława i Tadeusz. Całe życie Heleny Kuli związane jest z rodzinną wsią, pracowała w domu, zajmując się gospodarstwem.

Nowak Iwona

Gerard Tatarczyk - zdjęcie współczesne Świadka Historii

Portret współczesny Gerarda Tatarczyka. Gerard Tatarczyk urodził się 19 kwietnia 1929 roku w miejscowości Wilchwy, obecnie dzielnicy Wodzisławia Śląskiego. W rodzinnym domu pana Gerarda posługiwano się gwarą śląską, chociaż rodzice znali także język polski i niemiecki. Przed wojną Gerard uczęszczał do polskiej szkoły podstawowej, a po wybuchu wojny w 1939 r. rozpoczął naukę w tzw. „Übergangsschule” – szkole przejściowej. Jako młody chłopiec uniknął powołania do wojska, lecz od stycznia 1945 r. przebywał w Karwinie (Zaolzie), chroniąc się przed frontem. Po zakończeniu działań wojennych, Gerard Tatarczyk powrócił do domu rodzinnego w Wodzisławiu, skąd został przez ojca wysłany na naukę w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Międzyświeciu koło Skoczowa. Postanowił kontynuować naukę w Technikum Rolniczym tamże, które ukończył zdaniem matury i zdobyciem tytułu technika hodowcy. Po maturze Gerard otrzymał nakaz pracy w Powiatowym Zarządzie Rolnictwa w Raciborzu, a po utworzeniu w 1954 r. nowego powiatu wodzisławskiego, przeniósł się służbowo do swojego rodzinnego miasta, gdzie pracował jako zootechnik. Od 1975 roku był prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych i bardzo aktywnym członkiem wielu instytucji, m.in. był delegatem Izby Rolniczej z terenu miasta Wodzisławia. Za swoją działalność na rzecz spółdzielczości rolniczej otrzymał w 1999 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia.

Nowak Iwona

Relacja Mieczysława Inglota

Relacja biograficzna profesora Mieczysława Inglota, historyka literatury, profesora zwyczajnego nauk humanistycznych, specjalizującego się w historii literatury polskiej okresu romantyzmu. Relacja dotyczy historii życia profesora, dzieciństwa spędzonego we Lwowie oraz w Albigowej, lat wojennych, powojennego okresu spędzonego w Krakowie, a następnie we Wrocławiu, edukacji, działaności dziennikarskiej, zatrudnienia w Instytucie Filologii Polskiej po skończonych studiach, środowiska literackiego lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, działaności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, opozycji solidarnościowej na Uniwersytecie Wrocławskim, historii zwrócenia Synagogi pod Białym Bocianem gminie żydowskiej, relacji między profesorami na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, epidemii ospy we Wrocławiu.

Inglot Mieczysław

Wyniki 1901 do 2000 z 59981