Pokazano 462 rekordów

Opis archiwalny
Pater Mieczysław
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

335 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Pismo z rezygnacją z autorstwa tekstu
Pismo z rezygnacją z autorstwa tekstu
Pismo dotyczące działalności Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo dotyczące działalności Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Kopia listu do Dietera Fricke
Kopia listu do Dietera Fricke
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Ramowy regulamin pracy Komisji Problemowych Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Ramowy regulamin pracy Komisji Problemowych Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Dekret o Powołaniu Komisji Problemowych Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Dekret o Powołaniu Komisji Problemowych Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo z Friedrich Schiller Universität
Pismo z Friedrich Schiller Universität
Kartka z życzeniami bożonarodzeniowymi
Kartka z życzeniami bożonarodzeniowymi
List od Tadeusza Galasa
List od Tadeusza Galasa
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Pocztówka z życzeniami
Pocztówka z życzeniami
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Odpowiedź na rezygnację ze stanowiska
Odpowiedź na rezygnację ze stanowiska
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Prośba o przedstawienie terminarza szkoleń
Prośba o przedstawienie terminarza szkoleń
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo w sprawie III tomu Śląskiego Słownika Biograficznego
Pismo w sprawie III tomu Śląskiego Słownika Biograficznego
Potwierdzenie udziału w Synodzie Archidiecezji Wrocławskiej wraz z programem
Potwierdzenie udziału w Synodzie Archidiecezji Wrocławskiej wraz z programem
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Zaproszenie na posiedzenie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Odpis listu do Dziekana i Proboszcza Komarna
Odpis listu do Dziekana i Proboszcza Komarna
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
List od Tadeusza Galasa
List od Tadeusza Galasa
Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora Instytutu Historycznego
Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora Instytutu Historycznego
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Pismo dotyczące prenumeraty
Pismo dotyczące prenumeraty
Druk z Obwodowej Komisji Wyborczej
Druk z Obwodowej Komisji Wyborczej
Pismo z Rady Dzielnicowej
Pismo z Rady Dzielnicowej
Pocztówka z Wiednia
Pocztówka z Wiednia
Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne
List od Jadwigi Czajki [Dane osobowe]
List od Jadwigi Czajki [Dane osobowe]
List od Władysława Michułki
List od Władysława Michułki
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Pocztówka od Andrzeja Michułki
Pocztówka od Andrzeja Michułki
Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Pismo z Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych
Pismo z Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych
Pocztówka od Tadeusza Patera
Pocztówka od Tadeusza Patera
List Tadeusza Patera do Józefa Zycha
List Tadeusza Patera do Józefa Zycha
Pocztówka z Niemiec
Pocztówka z Niemiec
Pismo do księdza Jerzego Myszora
Pismo do księdza Jerzego Myszora
Pismo ze stowarzyszenia PAX
Pismo ze stowarzyszenia PAX
List do Władysława Michułki
List do Władysława Michułki
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Redakcyjnej
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Redakcyjnej
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo do członków komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo do członków komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Upomnienie za nieobecność na szkoleniu ideologicznym
Upomnienie za nieobecność na szkoleniu ideologicznym
List Tadeusza Patera do Arcybiskupa Mirosława Lubaczewskiego
List Tadeusza Patera do Arcybiskupa Mirosława Lubaczewskiego
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Pismo z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach
Pismo z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach
Pismo od dziekana Instytutu Historycznego
Pismo od dziekana Instytutu Historycznego
Korespondencja z Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu
Korespondencja z Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu
List Tadeusza Patera do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
List Tadeusza Patera do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Życzenia Bożonarodzeniowe
Życzenia Bożonarodzeniowe
List od Gottfrieda Uhliga
List od Gottfrieda Uhliga
List Tadeusza Patera do Proboszcza Katedry Lwowskiej
List Tadeusza Patera do Proboszcza Katedry Lwowskiej
List od księdza Jerzego Myszora
List od księdza Jerzego Myszora
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
List Tadeusza Patera do Andrzeja
List Tadeusza Patera do Andrzeja
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Pismo z Niemiec
Pismo z Niemiec
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
List Tadeusza Patera do Radnych miasta Lwowa
List Tadeusza Patera do Radnych miasta Lwowa
Pismo z Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Pismo z Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Pismo z bolesławickiego oddziału Stowarzyszenia PAX
Pismo z bolesławickiego oddziału Stowarzyszenia PAX
List od Jerzego Myszora
List od Jerzego Myszora
Kartka z życzeniami
Kartka z życzeniami
List Tadeusza Patera do Stanisława Czerkasa
List Tadeusza Patera do Stanisława Czerkasa
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Kartka ze Stanów
Kartka ze Stanów
Życzenia Bożonarodzeniowe
Życzenia Bożonarodzeniowe
Pocztówka od Andrzeja Michułki
Pocztówka od Andrzeja Michułki
Pismo do Kurii Arcybiskupiej Archidiecezji Rzymsko-Katolickiej we Lwowie
Pismo do Kurii Arcybiskupiej Archidiecezji Rzymsko-Katolickiej we Lwowie
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo do Polskiej Agencji Konsularnej we Lwowie
Pismo do Polskiej Agencji Konsularnej we Lwowie
Odpis listu do Ireny Mierzwy
Odpis listu do Ireny Mierzwy
Pismo z redakcji "Sobótki"
Pismo z redakcji "Sobótki"
Pismo od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Odpis listu do Ireny Mierzwy
Odpis listu do Ireny Mierzwy
Pismo od Stanisława Michalkiewicza
Pismo od Stanisława Michalkiewicza
List z Niemiec
List z Niemiec
List ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
List ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Pismo z redakcji Studiów Śląskich
Pismo z redakcji Studiów Śląskich
List od Julii Niebieszczańskiej
List od Julii Niebieszczańskiej
Zaproszenie na posiedzenie rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Zaproszenie na posiedzenie rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego
List do Władysława Michułki
List do Władysława Michułki
Pismo do członków komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo do członków komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo do doktora Kunze
Pismo do doktora Kunze
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo z księgarni św. Jacka
Któż jak Bóg, list od siostry Filki
Któż jak Bóg, list od siostry Filki
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Potwierdzenia wpłat na fundusz odbudowy kościoła w Komarnie
Potwierdzenia wpłat na fundusz odbudowy kościoła w Komarnie
Pismo Mieczysława Patera do redakcji "Studiów Śląskich"
Pismo Mieczysława Patera do redakcji "Studiów Śląskich"
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
List od Jana Kopca
List od Jana Kopca
Nominacja na członka komisji d/s Ochrony Tajemnicy Państwowej i Służbowej
Nominacja na członka komisji d/s Ochrony Tajemnicy Państwowej i Służbowej
Wyniki 1 do 100 z 462