Pokazano 462 rekordów

Opis archiwalny
Pater Mieczysław
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

335 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Koleżeńskie zaproszenie
Koleżeńskie zaproszenie
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich
Pismo od Związku Młodzieży Polskiej
Pismo od Związku Młodzieży Polskiej
Pismo do Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX
Pismo do Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX
Zaproszenie do współpracy
Zaproszenie do współpracy
Pismo z redakcji "Studiów Śląskich
Pismo z redakcji "Studiów Śląskich
Pismo z Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
Pismo z Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo z księgarni św. Jacka
Korespondencja z Kurią Metropolitalną Wrocławską
Korespondencja z Kurią Metropolitalną Wrocławską
Terminarz szkoleń ideologicznych
Terminarz szkoleń ideologicznych
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo służbowe do Adama Galosa
Pismo służbowe do Adama Galosa
Pismo z Federacji Związków Zawodowych Górników
Pismo z Federacji Związków Zawodowych Górników
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Zaproszenie na posiedzenie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Kartka z życzeniami Wielkanocnymi
Kartka z życzeniami Wielkanocnymi
Kartka z życzeniami Wielkanocnymi
Kartka z życzeniami Wielkanocnymi
Pismo dotyczące działalności Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo dotyczące działalności Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Pismo z Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Zaproszenie na Sesję Zamykającą Synod Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na Sesję Zamykającą Synod Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo z Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie
Pismo z Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Życiorys Leonarda Smołki
Życiorys Leonarda Smołki
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
List od Sławomira Kalembki
List od Sławomira Kalembki
Pozdrowienia od harcerzy
Pozdrowienia od harcerzy
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
List z Lubania Śląskiego
List z Lubania Śląskiego
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Kartka z życzeniami wielkanocnymi
Kartka z życzeniami wielkanocnymi
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Korespondencja z Karoliną Lanckorońską
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo z księgarni św. Jacka
Podziękowanie za udział w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Podziękowanie za udział w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Korespondencja w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Korespondencja w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Korespondencja w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Korespondencja w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Zaproszenie na wyjazdową sesję Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na wyjazdową sesję Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo do Dyrekcji Instytutu Historycznego
Pismo do Dyrekcji Instytutu Historycznego
Zaproszenie na spotkanie opłatkowe
Zaproszenie na spotkanie opłatkowe
Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego
Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego
Zaproszenie na konferencję "Niemcy w polityce międzynarodowej w latach 1933-1938"
Zaproszenie na konferencję "Niemcy w polityce międzynarodowej w latach 1933-1938"
List z Toronto
List z Toronto
Zawiadomienie o odczycie
Zawiadomienie o odczycie
Pismo do Rady do Spraw Nauki PAX
Pismo do Rady do Spraw Nauki PAX
Pocztówka z Kampinoskiego Parku Narodowego
Pocztówka z Kampinoskiego Parku Narodowego
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego
Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
List od Jolanty Babiuch
List od Jolanty Babiuch
List z Wydawnictwa św. Krzyża
List z Wydawnictwa św. Krzyża
Pismo z Klubu Inteligencji Katolickiej z Opola
Pismo z Klubu Inteligencji Katolickiej z Opola
Pocztówka z życzeniami Wielkanocnymi
Pocztówka z życzeniami Wielkanocnymi
Zaproszenie na bal absolwenta
Zaproszenie na bal absolwenta
Pocztówka z pozdrowieniami
Pocztówka z pozdrowieniami
Pismo z Akademii Teologii Katolickiej
Pismo z Akademii Teologii Katolickiej
List do Władysława Michułki
List do Władysława Michułki
Proponowany wstęp do Słownika autorstwa Andrzeja Brożka
Proponowany wstęp do Słownika autorstwa Andrzeja Brożka
list od Adama Galosa
list od Adama Galosa
Pismo ze stowarzyszenia PAX
Pismo ze stowarzyszenia PAX
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Pismo w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Pismo w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Karta z życzeniami
Karta z życzeniami
List dołączony do tłumaczenia
List dołączony do tłumaczenia
List od rodziny Winkler
List od rodziny Winkler
Upomnienie o konieczności zapłaty składki członkowskiej
Upomnienie o konieczności zapłaty składki członkowskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
List od Elisabeth Winkler
List od Elisabeth Winkler
Rezygnacja z pełnionej funkcji
Rezygnacja z pełnionej funkcji
Odpowiedź na rezygnację
Odpowiedź na rezygnację
Pismo z instytutu wydawniczego PAX
Pismo z instytutu wydawniczego PAX
Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu
Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu
Kartka pocztowa od Wincentego Stysia
Kartka pocztowa od Wincentego Stysia
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Proponowany wstęp do Słownika autorstwa Andrzeja Brożka
Proponowany wstęp do Słownika autorstwa Andrzeja Brożka
Potwierdzenie rezygnacji z pełnionej funkcji
Potwierdzenie rezygnacji z pełnionej funkcji
Pamiątka spotkania Duszpasterstwa Akademickiego Maksymilian
Pamiątka spotkania Duszpasterstwa Akademickiego Maksymilian
Zaproszenie na spotkanie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na spotkanie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie do udziału w IV sesji plenarnej Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie do udziału w IV sesji plenarnej Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
List od Mirosława Fazana
List od Mirosława Fazana
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Program spotkania synodalnego w dekanacie Bolesławiec Wschód
Program spotkania synodalnego w dekanacie Bolesławiec Wschód
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
List od André Goupil-Vardon
List od André Goupil-Vardon
Wiadomość do członków Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Wiadomość do członków Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu PRL
Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu PRL
Kartka z gratulacjami
Kartka z gratulacjami
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Koperta po korespondencji z Księgarni św. Jacka
Koperta po korespondencji z Księgarni św. Jacka
Wyniki 1 do 100 z 462