Pokazano 1291 rekordów

Opis archiwalny
Dokument With digital objects
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:
Relacja Zofii Czarneckiej
Relacja Zofii Czarneckiej
Stanisław Helski
Stanisław Helski
Ograniczenie swobody poruszania się we Wrocławiu
Ograniczenie swobody poruszania się we Wrocławiu
Sierpień '80 [zbiór wierszy]
Sierpień '80 [zbiór wierszy]
Zawiadomienie [dot. procesu o podział spadku]
Zawiadomienie [dot. procesu o podział spadku]
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
Świadectwo z egzaminu uzupełniającego
Świadectwo z egzaminu uzupełniającego
Pracownicy sądu
Pracownicy sądu
Wyciąg z aktu zgonu
Wyciąg z aktu zgonu
Zwolnienie z pracy
Zwolnienie z pracy
Dokumenty
Dokumenty
Decyzja ministra sprawiedliwości dot. zmiany miejsca pracy sędziego
Decyzja ministra sprawiedliwości dot. zmiany miejsca pracy sędziego
Wykaz pracowników umysłowych Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlk.
Wykaz pracowników umysłowych Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlk.
Przydział tekstylny
Przydział tekstylny
Delegacja
Delegacja
Zaświadczenie nr 6423
Zaświadczenie nr 6423
Zezwolenie na zajęcie mieszkania
Zezwolenie na zajęcie mieszkania
Odpis skrócony aktu zgonu
Odpis skrócony aktu zgonu
Tłumaczenie urzędowe świadectwa ślubu
Tłumaczenie urzędowe świadectwa ślubu
Pismo urzędowe [dot. duplikatu świadectwa szkolnego]
Pismo urzędowe [dot. duplikatu świadectwa szkolnego]
Poświadczenie obywatelstwa
Poświadczenie obywatelstwa
Przeniesienie w stan spoczynku
Przeniesienie w stan spoczynku
Kwit nr 3083
Kwit nr 3083
Kwit nr 966
Kwit nr 966
Kwit nr 3619
Kwit nr 3619
Mianowanie na kierownika szkoły
Mianowanie na kierownika szkoły
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Mianowanie na nauczyciela
Mianowanie na nauczyciela
Zawiadomienie
Zawiadomienie
Dowód zarejestrowania poszukującego pracy
Dowód zarejestrowania poszukującego pracy
Bericht [sprawozdanie dot. sporu o podział majątku]
Bericht [sprawozdanie dot. sporu o podział majątku]
Kwit nr 951
Kwit nr 951
Tancerka
Tancerka
Nominacja oficerska
Nominacja oficerska
Wesołych Świąt! [Wielkiej Nocy]
Wesołych Świąt! [Wielkiej Nocy]
Poczta Solidarności Walczącej
Poczta Solidarności Walczącej
Ulotka [dot. strajku w Nowej Hucie]
Ulotka [dot. strajku w Nowej Hucie]
Majówka [dot. obchodów 9 Maja]
Majówka [dot. obchodów 9 Maja]
Ulotka [dot. bojkotu wyborów]
Ulotka [dot. bojkotu wyborów]
Ulotka [dot. wyborów]
Ulotka [dot. wyborów]
Ulotka [dot. bojkotu wyborów]
Ulotka [dot. bojkotu wyborów]
Ulotka [dot. bojkotu wyborów]
Ulotka [dot. bojkotu wyborów]
13 grudnia, niedziela
13 grudnia, niedziela
Poczta obozowa [obóz internowania w Nowym Łupkowie]
Poczta obozowa [obóz internowania w Nowym Łupkowie]
Poczta obozowa [obóz internowania w Nowym Łupkowie]
Poczta obozowa [obóz internowania w Nowym Łupkowie]
Relacja Franciszka Stopki
Relacja Franciszka Stopki
Orzeczenie wobec Franciszka Stopki
Orzeczenie wobec Franciszka Stopki
Zaświadczenie dla Franciszka Stopki
Zaświadczenie dla Franciszka Stopki
Replika. Miesięcznik Niezależny
Replika. Miesięcznik Niezależny
Ludzie, są nas miliony!
Ludzie, są nas miliony!
Święta Katarzyna, patronka kolejarzy
Święta Katarzyna, patronka kolejarzy
Orzeczenie Rp. Nr 6202
Orzeczenie Rp. Nr 6202
Dom Żołnierza P.B.K. Koła Skałat
Dom Żołnierza P.B.K. Koła Skałat
Królowo Korony Polskiej módl się za nami
Królowo Korony Polskiej módl się za nami
Decyzja [dot. zmiany miejsca pobytu w okresie stanu wojennego]
Decyzja [dot. zmiany miejsca pobytu w okresie stanu wojennego]
Umowa [dot. wypożyczenia pianina]
Umowa [dot. wypożyczenia pianina]
Świadectwo Szkoły Powszechnej
Świadectwo Szkoły Powszechnej
Generał żąda poparcia, skąpiąc wolności i żarcia
Generał żąda poparcia, skąpiąc wolności i żarcia
Wybieraj!
Wybieraj!
Nie graj z szulerem
Nie graj z szulerem
Ulotka wyborcza Solidarności
Ulotka wyborcza Solidarności
Dlaczego nie pójdę głosować
Dlaczego nie pójdę głosować
Rozkaz Specjalny
Rozkaz Specjalny
Ponieś rękę Boże Dziecię Pobłogosław Solidarność
Ponieś rękę Boże Dziecię Pobłogosław Solidarność
Ponieś Rękę Boże Dziecię Pobłogosław Solidarność
Ponieś Rękę Boże Dziecię Pobłogosław Solidarność
W pułapce
W pułapce
Wszystkie wrony na plac Czerwony
Wszystkie wrony na plac Czerwony
Uwolnić więźniów politycznych
Uwolnić więźniów politycznych
Polecenie służbowe
Polecenie służbowe
Zaświadczenie [dot. wydania łóżka]
Zaświadczenie [dot. wydania łóżka]
Przepustka
Przepustka
A.E.F. D.P. Registration Record
A.E.F. D.P. Registration Record
Reisegenehmigung [dot. zezwolenia na podróż]
Reisegenehmigung [dot. zezwolenia na podróż]
Wypis z sanatorium
Wypis z sanatorium
Dowód rejestracyjny roweru
Dowód rejestracyjny roweru
Zawiadomienie [dot. leczenia dentystycznego]
Zawiadomienie [dot. leczenia dentystycznego]
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Świadectwo szczepienia
Świadectwo szczepienia
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Informacja [dot. wypowiedzenia stosunku służbowego]
Informacja [dot. wypowiedzenia stosunku służbowego]
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Tymczasowe zaświadczenie
Tymczasowe zaświadczenie
Podziękowanie [dot. działalności samorządowej]
Podziękowanie [dot. działalności samorządowej]
Gratulacje [dot. wyboru na radnego]
Gratulacje [dot. wyboru na radnego]
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Podziękowanie
Podziękowanie
Patent oficerski
Patent oficerski
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny
Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny
Polsko, Ojczyzno kochana
Polsko, Ojczyzno kochana
Modlitwa wspólna, jedyna
Modlitwa wspólna, jedyna
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Ankieta
Ankieta
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Modlitwa [poezja ulotna z okresu stanu wojennego]
Modlitwa [poezja ulotna z okresu stanu wojennego]
Zaświadczenie na prawo ewakuacji do Polski
Zaświadczenie na prawo ewakuacji do Polski
Oświadczenie
Oświadczenie
Tłumaczenie z języka rosyjskiego
Tłumaczenie z języka rosyjskiego
Wyniki 1 do 100 z 1291