Showing 4870 results

Archival description
Relacje historii mówionej i spisane wspomnienia
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

4158 results with digital objects Show results with digital objects

Kontrakt kupna i sprzedaży

Kontrakt kupna i sprzedaży pomiędzy Aksentym Szczygłem a Karoliną i Marią Preisner dot. parceli budowlanej i gruntowej na terenie gminy katastralnej Sidorów, Husiatyn 9.05.1899.

Kancelaria Konstantego Rudnickiego, c.k. notariusza w Husiatynie w Galicyi

Uchwała

Uchwała c.k. Sądu powiatowego w Husiatynie dot. praw własności Karoliny i Marii Preisner do działki w gminie Sidorów, Husiatyn 21.12.1899.

C. k. Sąd powiatowy w Husiatynie

Uchwała

Uchwała c.k. Sądu powiatowego w Husiatynie dot. praw własności Karoliny i Marii Preisner do działki w gminie Sidorów, Husiatyn 21.12.1899.

C. k. Sąd powiatowy w Husiatynie

Kartka pocztowa

Kartka pocztowa przedstwiająca Kościół św. Andrzeja Apostoła i św. Bernardyna ze Sieny we Lwowie na kolumnie firgura klęczącego św. Jana z Dukli usunięta po wojnie przez Sowietów, I poł XX w.

N.N.

Rodzina Daniela Mielnika

Rodzina Daniela Mielnika. Na zdjęciu: Daniel Mielnik (II rząd, 2. z prawej) z żoną Teofilą z d. Lenert (II rząd, 3 z prawej) i 5 córkami i ich mężami z okazji ślubu córki Walerii (I rząd, w środku), 1906 r. Pozostali: zięciowie państwa Mielników, III rząd, od lewej: Józef Grabowski (przed nim żona Michalina); p. Storoczyński (mąż córki oznaczonej nr 3); pan młody N.N. (mąż Walerii); p. Świderski (mąż Heleny, nr 4); N.N. (mąż pierwszej kobiety stojącej z prawej strony).

N.N.

Paweł Skrzywanek - relacja

Relacja Pawła Skrzywanka, w której opowiada historię swojej rodziny we Lwowie i po przyjeździe do Wrocławia. Następnie mówi o swojej młodości, represjach w szkole i na studiach. Przywołuje wspomnienia z czasów stanu wojennego kiedy to jako młody chłopiec działał w Solidarności, a następnie jako przedstawiciel "pokolenia pampersów" pomagał w przejmowaniu władzy po 89 roku, opowieść ciągnie się po czasy współczesne.   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie)

Woźny Juliusz

Dowód osobisty

Dowód osobisty wydanay na nazwisko Kazimierz Trzeciak przez Starostwo Oszmiańskie, Oszmiany, Rzeczpospolita Polska (obecnie Białoruś) 28.08.1923. Dokument zaopatrzony we wkładkę: Personalausweis nr 4038 wydany przez Der Amtsvorsteher der Gemeinde Grauschischki/Komisaryczny Wójt Gminy Graużyszki, Graużyszki 2.11.1941.

Starostwo Oszmiańskie Rzeczpospolita Polska

Wypis z ksiąg metrykalnych

Wypis z ksiąg metrykalnych dot. rodziny Wojciecha Dobrzańskiego do celów reklamacji z wojska sporządzony w urzędzie parafialnym obrządku łacińskiego w Zubrzy dziś dzielnica Lwowa, Zubrza 1.02.1924.

Urząd parafialny obrządku łacińskiego w Zubrzy

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, na zboczu góry; Teofil Niedziewicz, stoi, pierwszy z lewej.

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, walka bokserska w plenerze; Teofil Niedziewicz, stoi, drugi z lewej.

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, w plenerze; Teofil Niedziewicz, drugi rząd, pierwszy z prawej.

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, przed wejściem do jaskini; Teofil Niedziewicz, stoi, drugi z prawej

N.N.

Lwowiacy

Kazimiera Jurczyszyn podczas lekcji jazdy konnej prowadzonej przez instruktora jazdy z pułku ułanów, Bazylego Stafirnego, szwagra jej przyszłęgo męża, Teofila Niedziewicza, Lwów II poł. lat 30. XX w.

N.N.

Lwowiacy

Narzeczeni: Kazimiera Jurczyszyn (z lewej) i Teofil Niedziewicz (w środku) oraz N.N., na Górnym Łyczakowie, Lwów I poł. lat 30. XX w. w tle panorama Lwowa.

N.N.

Legitymacja osobista oficera WP

Legitymacja osobista nr 95/G wydana na nazwisko Kazimierz Grabowski, major w stanie spoczynku, przez PKU Powiatowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Miasto III, lata 30. XX w.

Ministerstwo Spraw Wojskowych, Powiatowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Miasto III

Duplikat świadectwa szkolnego

Duplikat świadectwa szkolnego Kazimierza Trzeciaka wydany przez dyrekcję Gimnazjum Państwowego im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie, Oszmiana, Rzeczpospolita Polska (obecnie Białoruś) 15.01.1931.

Gimnazjum Państwowe im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie statusu gminazjum z prywatnego na państwowe wysłane przez dyrektora szkoły do jej nauczyciela, Kazimierza Trzeciaka, Oszmiana, Rzeczpospolita Polska (obecnie Białoruś) 7.02.1931.

Gimnazjum Państwowe im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie

Świadectwo z egzaminu uzupełniającego

Świadectwo z egzaminu uzupełniającego wydane na nazwisko Kazimierz Trzeciak przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych, Wilno, Rzeczpospolita Polska (obecnie Litwa) 10.07.1931.

Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych

Dowód ubezpieczeniowy

Dowód ubezpieczeniowy dot. ubezpieczenia nieruchomości Wiktora Waśniewskiego od pożaru wydany przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektor Wojewódzki w Słonim, Słonim 30.06.1933.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Delatyn

Teofil Niedziewicz (pierwszy z prawej) i jego żona Kazimiera (druga z lewej) w towarzystwie znajomych na ganku wynajętego domu w Delatynie, II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz (pierwszy z prawej) i jego żona Kazimiera (z lewej) w towarzystwie znajomego, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne za pierwsze półrocze nauki w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego żeńskiej im. św. Zofii we Lwowie wydane na nazwisko Zofia Chęć, Lwów 22.12.1937.

Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego żeńska im. św. Zofii we Lwowie

Rodzeństwo

Rodzeństwo. Na zdjęciu: Bożena Grabowska (ur. 1925 r.) z trzema braćmi oraz znajomym Blegiem o imieniu Firmin de Schriwer (pierwszy z lewej) na schodach rodzinnego domu przu ul. Felińskiego 20 w Warszawie, 1938.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz i jego żona Kazimiera z synem Jerzym na spacerze, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz i jego żona Kazimiera z synem Jerzym, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Results 1 to 100 of 4870