Gmach Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Corporate body

Autoryzowana forma nazwy

Gmach Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego

Równoważna forma(y) nazwy

  • Gmach Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1939 - dziś

Historia

Budynek projektowany jako nowa siedziba władz miejskich według projektu architektów wyłonionego w konkursie z 1927 r. Alexandra Mullera i Ferdinanda Schmidta, niestety z przyczyn finansowych nie zrealizowano. Do prac wrócono w latach 30. autorem projektu budynku opartego na poprzedniej bryle był Felix Brauler
Budynek nie został wykończony przez Niemców, częściowo zniszczony w trakcie II Wojny Światowej i dopiero w latach 50. po otynkowaniu i remoncie stał się siedzibą władz województwa.

Monumentalna bryła w stylu neoklasycystycznym, charakterystyczna dla okresu III Rzeszy.

Miejsca

Plac Powstańców Warszawy 1

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Sawińska Ewa, Urząd Wojewódzki, Leksykon Architektury Wrocławia, Wrocław 2011, s. 626 - 627.

Uwagi o stanie