Galos Adam

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Galos Adam

Równoważna forma(y) nazwy

  • Adam Wojciech Galos

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

  • prof. dr hab. Adam Wojciech Galos

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1924-2013

Historia

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

polski historyk, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim
w latach 1936–1939 uczeń Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
w latach 1939–1942 uczęszczał na tajne komplety
w latach 1942–1945 działał w Armii Krajowej
1946 - absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
1949 - uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy "Społeczeństwo niemieckie wobec ustaw antypolskich 1894–1909"
1967 - profesor nadzwyczajny
1989 - profesor zwyczajny
w latach 1969–1973 prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta
w latach 1976–1981 wicedyrektor, a w latach 1981–1994 dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
w 1993 za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

PL

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

utworzenie: Dariusz Misiejuk, 2020-09-03

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie