Bogdan Łazarkiewicz

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Bogdan Łazarkiewicz

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1929 - dziś

Historia

Urodził się w 1929 r. w Mokrzeszy, lekarz, uczony i nauczyciel akademicki. Emerytowany profesror Akademii Medycznej we Wrocławiu.

1954 - 1961 - lekarz w Katedrze Anatomii Opisowej Wydziału Lekarskiego, później na Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. L. Rydygiera. W 1964 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1972 r., 1981 - profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (1989).
W 1978 - 1984 prorektor, 1987 - 1990 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W 2002 r. nadano mu tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej a w 2009 r. Akademii Medycznej we Wrocławiu

Miejsca

Mokrzesz, Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Opracowanie: J. Urban [19/05/2021]

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Bogdan Łazarkiewicz [dostęp on-line 19/05/2021] http://muzeum.upwr.edu.pl/muzeum/2_2/index.php?_pcid=5&_sb=&_emid=582

Uwagi o stanie