Prof. Andrzej Lange

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Prof. Andrzej Lange

Równoważna forma(y) nazwy

  • Andrzej Lange

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

Historia

Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii, immunologii klinicznej i transplantologii klinicznej, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, założyciel i dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem dawców Szpiku w latach 1986 - 2020 r.

Miejsca

Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Opracowanie: J. Urban 22/04/2021

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie