Adolf Juzwenko

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Adolf Juzwenko

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1939 - dziś

Historia

Urodzony 7 marca 1939 r., doktor historii, działacz opozycji demokratycznej. W 1989 r. przewodniczący Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Rok później obiją funkcję Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, którą pełni do dziś.

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Opracowanie: J. Urban 21/04/2021

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Adolf Juzwenko, [dostęp on-line 21/04/2021] https://muzhp.pl/pl/c/2286/dr-adolf-juzwenko

Uwagi o stanie