Showing 3 results

Authority record
Wrocław (woj. dolnośląskie) Teatr Współczesny

Kazimierz Braun

  • Person
  • ur. 1936

Urodzony 29 czerwca 1936 r w miejscowości Mokrsk Dolny. W 1958 r. ukończył polonistykę w 1958 r. w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, w 1962 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy Cypriana Norwida: teatr bez teatru wyd. 1971 a cztery lata później habilitował się z historii Teatru.

Debiutował jako reżyser w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 1962 r. W 1967 r. został kierownikiem artystycznym Teatru im. Osterwy w Lublinie a od 1972 r. był Dyrektorem naczelnym Teatru.

W latach 1974 - 1984 prowadził Teatr Współczesny im. Wiercińskiego we Wrocławiu, w latach 70. i 80. wykładał na PWST i Uniwersytecie Wrocławskim. W 1985 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Krystyna Meissner

  • Person
  • 1933 - dziś

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1956) i studiów reżyserskich w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (1962).

Debiutowała w warszawskim Teatrze Atenum w 1961 r., w latach 70. związana z Teatrem Telewizji i Teatrem Polskim w Warszawie.

1980-1983 - dyrektor Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, w latach 1983 - 1996 dyrektorka Teatru im. Horzycy w Toruniu.

1997 - 1998 Dyrektor Starego Teatru w Krakowie.

1999 - 2012 Dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego.

Jan Prochyra

  • Person
  • 1948 - dziś

Aktor, reżyser, występował w teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie, Ateneum Stefana Jaracza, Kwadrat w Warszawie.

Pełnił funkcję dyrektora artystycznego i naczelnego Teatru Współczesnego imienia Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu (1984 - 1988), im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1988 - 1990).