Pokazano 21525 rekordów

Hasło wzorcowe

Demarczyk Ewa Maria

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1941-01-16 w Krakowie, zm. 2020-08-14 także w Krakowie

Polska piosenkarka specjalizująca się w poezji śpiewanej. Absolwentka klasy fortepianu w krakowskiej Średniej Szkole Muzycznej. Swą karierę sceniczną rozpoczęła w 1961 roku jako członkini kabaretu krakowskiej Akademii Medycznej "Cyrulik". Rok 1963 przyniósł jej pierwszy występ na ogólnopolskim festiwalu - I Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobywając na nim nagrodę publiczności. Następnie został wydany pierwszy singiel opatrzony jej nazwiskiem, a rok później zajęła drugie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 1966 roku nagrała płytę "Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego", która okazała się ogromnym sukcesem, sprzedając się w ponad 100 000 egzemplarzy. W latach 1962-1972 występowała w "Piwnicy pod Baranami". W 1974 roku wydała swoją drugą płytę zatytułowaną po prostu "Ewa Demarczyk". Na festiwalu w Opolu w 1979 roku otrzymała nagrodę dziennikarzy. W latach 1986-2000 funkcjonował nawet Państwowy Teatr Muzyki i Poezji – Teatr imienia Ewy Demarczyk.

Lassalle Ferdinand

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1825-04-11 we Wrocławiu, zm. 1864-08-31 w Carouge (Szwajcaria)

Urodził się we Wrocławiu w rzemieślniczej rodzinie. Po ukończeniu Szkoły Handlowej wbrew woli ojca zdobył stypendium i udał się na studia. Studiował we Wrocławiu i w Berlinie. Podczas drugiej podróży do Paryża zmienił nazwisko na Lassalle. To właśnie z jego inicjatywy założona została pierwsza na świecie partia robotnicza - Powszechny Niemiecki Związek Robotniczy. Ideologia, którą głosił jest dziś utożsamiana z socjaldemokracją, gdyż nie zgadzał się na obalanie legalnej władzy za pomocą rewolucji podważając tym samym idee głoszone przez Marksa. Zginął od postrzału podczas pojedynku w szwajcarskim Carouge, pochowany na wrocławskim Starym Cmentarzu Żydowskim.

Gołas Wiesław

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1930-10-09 w Kielcach

Polski aktor filmowy i teatralny. Znany ze śpiewania w Kabarecie "Starszych Panów". Ukończył gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, następnie przerwał dalszą edukację z powodu wybuchu II Wojny Światowej. W 1943 roku wstąpił do organizacji konspiracyjnej Szarych Szeregów przybierając pseudonim Wilk. W 1944 roku, w grudniu został aresztowany przez Gestapo. W 1954 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Debiut sceniczny zaliczył w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze. W swojej karierze współpracował z zespołami Teatru Dramatycznego w Warszawie w latach 1955-1985, następnie związał się z Teatrem Polskim w Warszawie. Związany z kabaretami "Koń", "Kabaretem Starszych Panów", a także "Kabaretem Dudek".

Raczkowski Jan

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1922-08-22 w Zajezierzu (pow. nieświeski, obecnie Białoruś), zm. 31 stycznia 2003-01-31 w Warszawie

Pierwsze wzmianki dotyczące jego kariery sięgają 1942 roku. kiedy to pełnił funkcję dowódcy zwiadu w radzieckiej partyzantce. Po wojnie ukończył Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie i awansował na podporucznika. Następnie w tej samej szkole w latach 1946–1947 ukończył kurs na dowódcę pułku. Kolejno awansował na dowódcę 5 Pułku Lotnictwa Szturmowego w Bydgoszczy. W 1952 roku objął stanowisko dowódcy 8 Dywizji Lotnictwa Szturmowego. W 1955 roku udał się do Monino w ZSRR by tam studiować na miejscowej Akademii Lotniczej. W 1956 roku kontynuował swoją karierę jako dowódca 3 Korpusu Lotnictwa Mieszanego. W 1963 roku został Głównym Inspektorem Lotnictwa. Kiedy w 1967 roku wyodrębniono Wojska Lotnicze z Sił Zbrojnych, na ich czele umieszczono Raczkowskiego, który sprawował tę funkcję aż do 1972 roku.
W wieku 35 lat, w 1957 roku awansował na generała, w 1963 otrzymał szlify generała dywizji. Swoją karierę z armią zakończył w 1972 roku zostając urlopowany. Następnie pełnił różne funkcje w administracji państwowej, będąc podsekretarzem stanu w Ministerstwie Komunikacji. W latach 1982-1987 był Konsulem Generalnym PRL w Mińsku. Pod koniec kariery udzielał się w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Wawrzynek Jan

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1903-06-22 w Starej Wsi (dzielnica Raciborza), zm. 1971-09-02 w Opolu

Urodził się w Starej Wsi, która ówcześnie była małą wioską w granicach Raciborza. Od dziecka związany był z wieloma polskimi organizacjami. W 1919 roku dołączył do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", w tym samym czasie był harcerzem ZHP i członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Rok później zaciągnął się do wojska. Ochotniczo uczestniczył w akcji kampanii plebiscytowej. Brał aktywny udział w III Powstaniu Śląskim. Po zakończeniu III Powstania aktywnie uczestniczył w "polskich" inicjatywach, na przykład w Związku Polaków w Niemczech. Jego działalność polonijna przynosiła wiele dobrych efektów, pomagał mniejszościom polskim za granicą, wspomagał polskie ośrodki, a także otwierał szkoły mniejszościowe. W 1936 roku został mianowany prezesem Związku Polaków na Śląsku. Z powodu swojej działalności bardzo często był represjonowany przez władze niemieckie, a po wybuchu II wojny światowej został błyskawicznie aresztowany i uwięziony w obozie Buchenwald, następnie przetrzymywany w Ravensbrück i kolejno w Sachsenhausen. Po wojnie związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, pracował w Opolskim Stowarzyszeniu PAX. Był aktywnym działaczem Związku Weteranów Powstań Śląskich i ZBOWiDu.

Wodera

 • Polska
 • Osoba

Osoba wymieniona w relacji Świadka Historii, kolejarz.

Kiszyna Aranka

 • Polska
 • Osoba
 • 27 maja 1924 - 14 listopada 2008

Mecenas, doktor nauk prawnych, w okresie stanu wojennego broniąca wrocławskich opozycjonistów, członek Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego, odznaczona Arcybiskupim Pierścieniem Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz medalem 60-lecia Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Mielnik

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Nazwisko Ukraińca, mieszkańca Strzelców w obwodzie wołyńskim, wymienione w relacji Świadka Historii.

Buca Rozalia

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Matka świadków historii: Krystyny Góral oraz Janiny Partyki.

Obóz Jeniecki NKWD w Ostaszkowie

 • Polska
 • Corporate body
 • 1939-09 do 1953

Jeden z obozów jenieckich NKWD zlokalizowany w sąsiedztwie Ostaszkowa, rosyjskiego miasteczka położonego nad Jeziorem Seliger, w obwodzie Twerskim. Sam obóz zlokalizowany był na wyspie położonej na wspomnianym jeziorze. Obóz był zlokalizowany w XVI wiecznym monasterze zwanym Pustelnią Niłowo-Stołobieńską. Decyzją Berii z 3 października 1939 roku osadzeni w obozie zostali poza oficerami Wojska Polskiego również funkcjonariusze organów państwa, policjanci, strażnicy służby więziennej. 5 marca 1940 na rozkaz Biura Politycznego KC WKP(b) zdecydowano o rozstrzelaniu jeńców z obozów Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa. Zadanie to zostało przypisane funkcjonariuszom NKWD, zbrodnia ta trwała od marca do maja 1940 roku. Więźniów mordowano w piwnicach obozu, a zwłoki wywożono do lasku w okolicy Miednoje.

Sikorski Franciszek Józef

 • Polska
 • Osoba
 • data ur. 1889-10-04, zamordowany wiosną 1940 w Charkowie

Syn weterynarza i ziemianki. We Lwowie skończył gimnazjum oraz studia na kierunku ścisłym na Politechnice Lwowskiej, a następnie kontynuował kształcenie na kierunku filologicznym w Krakowie na tamtejszym Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeszcze przed wybuchem wojny z 1914 roku był członkiem tajnych organizacji oraz organizacji paramilitarnych takich jak Związek Walki Czynnej i Związek Strzelecki.
Podczas I wojny światowej związał się z Legionami Polskimi gdzie dowodził kolejno 3 i 4 pułkiem piechoty. Podczas działań wojennych dosłużył się stopnia kapitana. Podczas kryzysu przysięgowego pozostał wierny zaleceniom Piłsudskiego i wraz z innymi, którzy odmówili złożenia przysięgi Wilhelmowi II, za co został internowany do Przemyśla. Siłą wcielony do sił austro-węgierskich w 1917 roku. W 1918 roku został dowódcą Polskiej Organizacji Wojskowej w okręgu lwowskim, następnie dołączył do 4 Dywizji Strzelców Polskich, by finalnie zostać dowódcą 13 pułku Strzelców Polskich. Podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził XIX i XX Brygadą Piechoty. Podczas tego konfliktu otrzymał Order Virtuti Militari za waleczność. Podczas przewrotu majowego opowiedział się po stronie Marszałka Piłsudskiego, za co w 1927 roku nagrodzony został nominacją na stopień generała brygady.
W stan spoczynku przeszedł 30 czerwca 1933 roku. Podczas Kampanii Wrześniowej, początkowo dowodził obroną twierdzy Brześć, a następnie wycofał się do Lwowa gdzie 12 września objął dowództwo nad obroną miasta. Wzięty do sowieckiej niewoli, przetrzymywany w obozie jenieckim w Starobielsku, został zamordowany w lasku w okolicach Charkowa. Obecnie pochowany na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.

Pośmiertnie uhonorowany awansem do stopnia generała dywizji przez Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego.

Wrocławski Park Południowy

 • Polska
 • Corporate body
 • 1892 r. (data założenia) do czasów obecnych.

W formie parku istnieje od 1892 roku, kiedy to architekt krajobrazu Hugo Richter i botanik Ferdinand Cohn zmienili ziemię przekazaną miastu w 1877 roku w jeden z piękniejszych parków krajobrazowych. W 1995 r. park wpisany został na listę zabytków, rośnie w nim 109 gatunków drzew w tym wyjątkowe okazy.

Bratkowski Jan

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1931-01-24 w Warszawie, 2015-12-18 w Warszawie

Aktor i reżyser teatralny. W latach 1953-55 aktor Teatru Polskiego w Warszawie, 1956-57 aktor Teatru Młodej Warszawy, 1968-72 dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie, w latach 1978-2000 był reżyserem spektakli dla Teatru Polskiego w Warszawie. W latach 1973-1993 pracował jako wykładowca wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTiT w Łodzi.

Płocka-Zabłocka Danuta

 • Polska
 • Osoba
 • 1959-1986 (daty pracy, czas trwania kariery)

Aktorka i śpiewaczka, solistka operowa. W latach 1959-76 grała dla Ośrodka TV z Warszawy, W latach 1969-72 była śpiewaczką-solistką w Operze Wrocławskiej, w okresie 1972-75 współpracowała z Operetka Dolnośląską we Wrocławiu. Następnie przeniosła się na północ by w latach 1975-76 być solistką w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 1981-1982 to lata, które spędziła jako aktorka w Operze Bydgoskiej, a koniec kariery, który przypadł na lata 1982-86 spędziła jako solistka Operetki Warszawskiej.

Pyrkosz Witold Henryk

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1926-12-24 w Krasnymstawie, zm. 2017-04-22 w Warszawie

Polski aktor teatralny, filmowy, serialowy i dubbingowy. Studia aktorskie ukończył w 1954 roku na Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie. Jego debiut miał miejsce na deskach teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach. Na wielkim ekranie zadebiutował w 1956 roku w filmie Jerzego Kawalerowicza - Cień. Z najbardziej charakterystycznych ról filmowych, które przyjął należy wymienić rolę Pyzdry z "Janosika" w reżyserii Jerzego Passendorfera i Duńczyka z "Vabank" Juliusza Machulskiego. Niezapomniane będą także jego kreacje serialowe, wieloletnia gra w serialu "Dom" (1980-1996 r.), czy "M jak Miłość" (2000-2017 r.). Za swą działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń, spośród których należy wymienić Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Katastrofa budowlana na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu

 • Polska
 • Corporate body
 • 1967-05-10

10 maja 1967 roku we Wrocławiu odbywała się Żakinada, Juwenalia, święto studenckie. Do historii przejdzie przede wszystkim z powodu katastrofy budowlanej na Wzgórzu Partyzantów. Kilka minut po godzinie 18 pod świętującymi zarwała się kamienna balustrada u szczytu amfiteatru, spadając wraz z kilkoma uczestnikami na bawiących się poniżej. W wyniku wypadku 18-letni mężczyzna poniósł śmierć, a 9 osób doznało ran.

Natanson Tadeusz

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1927-01-26 w Warszawie, zm. 1990-11-10 we Wrocławiu

Polski muzyk, kompozytor i nauczyciel. Studiował w latach 1946–1956 na Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, podczas swojej kariery studenckiej odwiedził dwa wydziały: Pedagogiczny i Wydział Kompozycji. Wykładał na wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej przez 26 lat, począwszy od 1957 roku. Zagadnieniem, które zajmowało go najbardziej była muzykoterapia, to właśnie o niej pisał rozprawę doktorską. Dzięki jego staraniom w 1972 roku we Wrocławiu na PWSM otwarta została Katedra Muzykoterapii, której został dyrektorem. W swojej karierze kompozytorskiej stworzył ponad 100 utworów. Aktywnie uczestniczył w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Zmarł we Wrocławiu w 1990 roku, a pochowano go na Cmentarzu Św. Wawrzyńca.

Paradowski Piotr

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1932-04-24, w Tczycy, zm. 2013-02-14, w Krakowie

Polski reżyser teatralny i teatru-telewizji. W swojej karierze pracował w: 1958–1959 w Teatrze Ludowym, w Krakowie-Nowej Hucie na stanowisku: inspicjenta, następnie 1960–1963 w Teatrze Współczesnym w Warszawie na stanowisku asystenta reżysera, kolejno w 1963–1964 w Teatrze Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie jako reżyser, w latach 1964–1971 pracował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach jako reżyser, w latach 1971–1974 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na stanowisku reżysera, w latach 1982–1986 był reżyserem w Teatrze Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie.

Alaszewicz-Załuska Maria

 • Polska
 • Osoba
 • kariera sceniczna lata: 1964-1980

Polska aktorka-śpiewaczka związana z Ośrodkiem Teatru Otwartego „Kalambur”. Zagrała rolę Chmury w Arystofanesie 23 marca 1964 r., śpiewała w "Dobrodzieju Złodziei" w grudniu 1967 roku. W maju 1974 roku zagrała role Agaty w "szklarzu" Jana Kaczmarka w teatrze Impart, a w październiku 1980 roku stanowiła część obsady "Kandyda, czyli optymizmu" Voltaire'a w Teatrze "Kalambur".

Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”

 • Polska
 • Corporate body
 • 1957-1994

Założony przez Bogusława Litwińca jako amatorski teatr studencki. Do 1964 roku Teatr Kalambur błąkał się po wielu scenach (między innymi w "Pałacyku"), aż wreszcie trafił pod adres Kuźnicza 29a, gdzie mieścił się klub studencki Akademii Medycznej „Dingo”. Jednym z ciekawszych przedstawień zagranych przez grupę teatralną był spektakl na motywach Witkacego - „Męczeństwo i śmierć Macieja Gyubala Wahazara”, wystawiony raz w 1967 roku, a następnie błyskawicznie zablokowany przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (cenzurę). Pod koniec 1974 roku przekształcił się w „Akademicki Ośrodek Teatralny Kalambur”, a 1 stycznia 1979 roku został przemianowany na „Ośrodek Teatru Otwartego Kalambur” i uzyskał status teatru zawodowego. W 1994 wskutek konfliktu władz ze Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi w Warszawie "Kalambur" został rozwiązany. Dziś w miejscu dawnego teatru mieści się Art Café „pod Kalamburem”.

Chwedczuk Mariusz

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1933-08-28 w Hrubieszowie, zm. 1 listopada 2018-11-01

Polski artysta, grafik, znany ze swojej wieloletniej pracy jako scenograf teatralny i teatru telewizji. W 1961 roku ukończył Wydział Reżyserii PWST w Łodzi, a w 1965 ASP w Krakowie. W swojej karierze współpracował przy wielu projektach: w latach 1965–1968 jako Główny scenograf Telewizji Kraków, w latach 1968–1981 był scenografem Telewizji w Warszawie, współpracował z teatrami: Narodowym i Rozmaitości w Warszawie, Polskim we Wrocławiu, Powszechnym w Łodzi, Deutsches Theater w Getyndze i Ernst Deutsches Theater w Hamburgu. Po śmierci pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Kasprzak Wacław Antoni

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1932-09-26 r. w Golinie nad Wartą

Polski naukowiec, nauczyciel akademicki. W 1956 roku ukończył Politechnikę Wrocławską, co ciekawe już od 1954 r. pracował jako zastępca asystenta w Katedrze Mechaniki Technicznej na Politechnice Wrocławskiej. W 1962 roku uzyskał stopień doktora, w 1967 roku doktora habilitowanego, w 1974 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 roku profesorem zwyczajnym Politechniki Wrocławskiej. W swojej karierze piastował też szereg funkcji organizacyjnych i administracyjnych na Politechnice Wrocławskiej pełnił funkcję dyrektora do spraw współpracy z przemysłem, w okresie 1963-69 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki, w latach 1969-81 pełnił funkcję zastępcy rektora, a w latach 1982-84 rektora.

Kołodziejczyk Stefania

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1937-02-18

Aktorka i tancerka polska. Związana w latach 1957-76 z Operetką Dolnośląską we Wrocławiu. W latach 1977-79 związana z Teatrem Muzycznym we Wrocławiu i Operetką Wrocławską
w latach 1982-90. Wśród jej największych ról należy wymienić: "Awatar" czyli zamiana dusz z 1964 roku czy "Salto" z 1965 roku.

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa"

 • Polska
 • Corporate body
 • założenie 1947-04-25 do 1973-01-01

Przedsiębiorstwo państwowe działające na zasadzie spółdzielni zajmujące się wydawaniem i drukowaniem prasy. Od pierwszego stycznia 1973 roku przekształcone zostało w Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa, książka, ruch".

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych „HUTMEN”

 • Polska
 • Corporate body
 • rok zał. 1918 - 2021

Powstał na podstawie odlewni metali Mettalhuttenwerke Schaefer & Schael AG. W 1946 roku uruchomiono produkcję stopów łożyskowych. 1947 r. zmieniono nazwę na Państwową Rafinerię Metali Kolorowych "Wrocław". Dwa lata później po zakończeniu odbudowy przemianowaną ją na Prasownię Metali i Rafinerię "Wrocław".
W 1961 r. powołano Zakłady Hutniczo - Przetwórcze Metali Nieżelaznych "H." fabryka przeszła gruntowną rozbudowę i modernizację 1962 - 1972 na potrzeby produkcji miedzi. W latach 90. uruchomiono produkcje rur instancyjnych z miedzi a do 1992 działała przyzakładowa szkoła zawodowa. W tym samym roku zakład został przekształcony w spółkę akcyjną notowaną na giełdzie. 15 grudnia 2021 r. zakończono działalność produkcyjną we Wrocławiu.

Polar

 • Polska
 • Corporate body
 • wydzielenie z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu w 1951 r. przejęcie przez Whirpool Corporation 2002 r.

W 1951 roku z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu zostały wydzielone zakłady zajmujące się wyrobem produktów metalowych. W 1966 roku nadano jej nazwę Zakłady Metalowe Polar, w 1972 zakład otrzymał kolejną nazwę - Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Polar.W 1995 roku nastąpiła prywatyzacja i zamiana nazwy w Predom SA. W 2002 roku firma zostaje wycofana z GPW i przejęta przez Whirpool Corporation.

Sapieha Adam

 • Polska
 • Osoba
 • 14 maja 1867 - 23 lipca 1951

polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny krakowski (1911–1951), arcybiskup metropolita krakowski (1926-1951), kardynał (1946-1951), senator I kadencji w II Rzeczypospolitej Polskiej (1922–1923).

Gietyngier Ludwik

 • Polska
 • Osoba
 • 16 sierpnia 1904 - 30 listopada 1941

polski duchowny rzymskokatolicki, zesłany i zamordowany w Priesterblock w KL Dachau KL

Mankiewiczówna Tola

 • Polska
 • Osoba
 • 7 maja 1900 - 27 października 1985

śpiewaczka operowa związana z Operą Krakowską, Operą Warszawską, operetkowym Teatrem Nowości oraz z Operą Poznańską, aktorka filmowa w dwudziestoleciu międzywojennym, aktorka Teatru Nowego (1951-1955)

Sztachelski Jerzy

 • Polska
 • Osoba
 • 17 stycznia 1911 - 17 grudnia 1975

Sztachelski Jerzy, poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL, minister aprowizacji i handlu (1945–1947), minister zdrowia (1951–1956), minister bez teki (1956–1961) oraz minister zdrowia i opieki społecznej (1961–1968).

Göring Hermann

 • Polska
 • Osoba
 • 12 stycznia 1893 - 15 października 1946

niemiecki oficer i działacz nazistowski, jeden z twórców hitlerowskiej III Rzeszy, zbrodniarz wojenny, minister lotnictwa Rzeszy (1933-1945), dowódca Luftwaffe (1935-1945), poseł do Reichstagu (1928–1945 ), premier Prus (1933-1945)

Mościcki Ignacy

 • Polska
 • Osoba
 • 1 grudnia 1867 - 2 października 1946

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1926-1939), chemik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej, wynalazca, dyrektor Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie

Bilczewski Józef

 • Polska
 • Osoba
 • 26 kwietnia 1860 - 20 marca 1923

arcybiskup metropolita lwowski (1900–1923), profesor nadzwyczajny dogmatyki specjalnej (1891) na Uniwersytecie Lwowskim, dziekan Wydziału Teologii (1896/1897), rektor Uniwersytetu Lwowskiego (1900), profesor zwyczajny (1893)

Chomiccy

 • Polska
 • Family

Wilson Woodrow

 • Polska
 • Osoba
 • 28 grudnia 1856 - 3 lutego 1924

Prezydent Stanów Zjednocoznych Ameryki (4 marca 1913 – 4 marca 1921)

Jakubiak Helena

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Sanitariuszka, należąca do organizacji podziemnej w czasie II wojny światowej, wspominana w relacji świadka historii.

Rychlicki Piotr

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Nauczyciel w szkole w Straszydle.

Piechota Jan

 • Polska
 • Osoba

Piechota Jan, ksiądz rzymskokatolicki, założyciel Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Odrowążu.

Sobczyńska Marta

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Nauczycielka, założycielka Koła Gospodyń.

Boczek Józef

 • Polska
 • Osoba
 • XIX/XX w.

Ojciec świadka historii.

Koc Adam

 • Polska
 • Osoba
 • 31 lipca 1891 - 3 lutego 1969

w Związku Walki Czynnej (od 1909), w Komendzie Naczelnej Organizacji Wojskowej (od 1914), w II batalionie 5 pułku piechoty w składzie III Brygady Legionów Polskich, objął Komendę Naczelną POW nr 1 w Warszawie (1918), kapitan w Wojsku Polskim (1919), awansowany na pułkownika (1924), poseł (od 1928), wiceminister skarbu , komisarz rządowy w Banku Polskim (1032-1936), Prezes Banku Polskiego, (do 1936), minister skarbu oraz minister przemysłu i handlu w rządzie na uchodźstwie (1939-41), na emigracji od 1939 do śmierci.

Bocianowska

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Polonistka, wymieniona w relacji świadka historii

Sikorski

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Nauczyciel historii, wymieniony w relacji świadka historii

Kukliński Ryszard

 • Polska
 • Osoba
 • 13 czerwca 1930 - 11 lutego 2004

pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, pośmiertnie generał brygady (2016), zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, agent wywiadu amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (1970-), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976)

Gomułka Władysław

 • Polska
 • Osoba
 • 6 lutego 1905 - 1 września 1982

I sekretarz KC PPR (1943–1948), I sekretarz KC PZPR (1956–1970), minister ziem odzyskanych (1945-1949), I wiceprezes Rady Ministrów (1945-1949), Członek Rady Państwa (1957-1971)

Tusk Donald

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 22 kwietnia 1957

poseł na Sejm (1991-1993, 2001-2004), współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1990) oraz Platformy Obywatelskiej (2001), senator (1997-2001), wicemarszałek Sejmu (2001-2005), przewodniczący Platformy Obywatelskiej (2003–2014), prezes Rady Ministrów (2007-2014), przewodniczący Rady Europejskiej (2014-2019), przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (od 2019).

Dmowski Roman

 • Polska
 • Osoba
 • 9 sierpnia 1864 - 2 stycznia 1939

Działacz niepodległościowy, poseł na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, poseł II i III Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego, współzałożyciel Narodowej Demokracji , Prezes Komitetu Narodowego Polskiego (1917-1919), Minister Spraw Zagranicznych (1923)

Tarnawska Elżbieta

 • Polska
 • Osoba
 • XIX/XX w.

Żona świadka historii - Aleksandra Tarnawskiego.

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans

 • Polska
 • Corporate body
 • pierwsza edycja 1966 r.

Festiwal Oratoryjno-Kantatowy zapoczątkowany przez muzyka Andrzeja Markowskiego - ówczesnego dyrektora Filharmonii Wrocławskiej. Festiwal co roku przyciąga grupy wokalne z całego świata. Organizowany przez Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego. W 1978 roku Wratislavia Cantans został włączony do EFA (European Festivals Association).

Bojarowski Aleksander

 • Polska
 • Osoba
 • XIX/XX w.

Ojciec świadka historii - Michaliny Terpiłowskiej.

Chojnowski

 • Polska
 • Osoba
 • XIX/XX w.

Ksiądz, który udzieła ślubu w Czarnawczycach świadkowi historii - Michalinie Terpiłowskiej.

Komorowski Bronisław

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 4 czerwca 1952

Minister obrony narodowej (2000-2001), Wicemarszałek Sejmu (2005-2007), Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2010), Tymczasowo wykonujący obowiązki prezydenta RP (2010), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (2010-2015)

Tymiński Stan

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 27 stycznia 1948

polski biznesmen, przywódca Partii X (1991-1995)

Marx Karl

 • Polska
 • Osoba
 • 5 maja 1818 - 14 marca 1883

Kalinowska Dominika

 • Polska
 • Osoba
 • XIX/XX w.

Matka świadka historii, wymieniona w relacji.

Piekut Walery

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Osoba wymieniona w relacji świadka historii.

Łapiński Kazimierz

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Osoba wymieniona w relacji świadka historii.

Łapińska Leokadia

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Osoba wymieniona w relacji świadka historii.

Łapiński Wojciech

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Osoba wymieniona w relacji świadka historii.

Rejtan Tadeusz

 • Polska
 • Osoba
 • 20 sierpnia 1742 - 8 sierpnia 1780

poseł województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie (1773)

Sanojca Józef

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Burmistrz Kołomyi

Świtalski

 • Polska
 • Osoba
 • XIX/XX w.

dyrektor szkoły w Gwoźdźcu

Łanowski Jerzy

 • Polska
 • Osoba
 • 5 czerwca 1919 - 24 stycznia 2000

Filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Wrocławskieg (1964), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993).

Jahn Alfred

 • Polska
 • Osoba
 • 22 kwietnia 1915 - 1 kwietnia 1999

Geograf,doktor nauk o ziemi, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1962-1968).

Kamiński Łukasz

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 3 czerwca 1973

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (2011-2016)

Manteuffel Jerzy

 • Polska
 • Osoba
 • 3 marca 1900 - 11 stycznia 1954

Siemion Wojciech

 • Polska
 • Osoba
 • 30 lipca 1928 - 24 kwietnia 2010

Łoś Andrzej

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 11 listopada 1954

historyk, nauczyciel akademicki, samorządowiec, przewodniczący rady miejskiej Wrocławia (1994–1998), wiceprezydent Wrocławia ds. gospodarki przestrzennej (1999–2000), był radny sejmiku dolnośląskiego (2002-2014), marszałek województwa dolnośląskiego (2006-2008)

Buchner Eduard

 • Polska
 • Osoba
 • 20 maja 1860 - 13 sierpnia 1917

Profesor chemii na uniwersytetach w Kolonii, Tybindze, Berlinie, Wrocławiu i Würzburgu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1907).

Pruchnik Florian

 • Polska
 • Osoba

Profesor nauk chemicznych, profesor zwyczajny na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ciunik Leszek Zbigniew

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 4 czerwca 1949

Chemik spechalizujący się w krystalografii, nauczyciel akademicki, profesor nauk chemicznych (od 2007).

Stankowski Jan

 • Polska
 • Osoba
 • 1 stycznia 1934 - 4 września 2009

Profesor nauk fizycznych (1974), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Fizyki PAN (1956-1975), w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN (1975-2009), Dyrektor
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN (1975-1985).

Marek Franciszek

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 1930

Historyk, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Opolskiego (1995–1996).

Reiber Hansotto

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 6 marca 1940

Profesor biochemii.

Kozłowski Ryszard

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 2 listopada 1942

Inżynier, profesor tytularny (1996), profesor zwyczajny (2002), prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. dydaktyki (1990–1993), dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali (1994–1996),prorektor ds. dydaktyki (1996–2002).

Kościk Elżbieta

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 4 maja 1948

Profesor nauk humanistycznych (2013)

Repeła

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

[osoba wymieniona w relacji]

Winnicki

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

[osoba wymieniona w relacji]

Dolczewska

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

[osoba wymieniona w relacji]

Niklewicz

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

[osoba wymieniona w relacji]

Merena Wasyl

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

[osoba wymieniona w relacji]

Makolądra

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

[osoba duchowna wymieniona w relacji]

Hlond August

 • Polska
 • Osoba
 • ur. 5 lipca 1881 w Brzęczkowicach, zm. 22 października 1948 w Warszawie

Hlond August, polski duchowny rzymskokatolicki, salezjanin, biskup diecezjalny katowicki w 1926, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański w latach 1926–1946, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski w latach 1946–1948, prymas Polski w latach 1926–1948, kardynał prezbiter od 1927.

Rydz-Śmigły Edward

 • Polska
 • Osoba
 • 11 marca 1886 - 2 grudnia 1941

Rydz-Śmigły Edward, marszałek Polski, generalny inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w wojnie obronnej 1939, dowódca III batalionu Legionów Polskich.

Bierut Bolesław

 • Polska
 • Osoba
 • 18 kwietnia 1892 - 12 marca 1956

Bierut Bolesław, polski polityk, działacz komunistyczny, Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej, prezydent RP w latach 1947–1952, przywódca PZPR, prezes Rady Ministrów.

Rejfeld

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Osoba wymieniona w relacji świadka.

Bołtuć Mikołaj

 • Polska
 • Osoba
 • 20 grudnia 1893 - 22 września 1939

Bołtuć Mikołaj, generał brygady Wojska Polskiego.

Potocka Klaudyna

 • Polska
 • Osoba
 • 27 sierpnia 1801 - 8 czerwca 1836

Potocka Kladyna, działaczka patriotyczna, po powstaniu listopadowym zaangażowana w pomoc polskim emigrantom fundatorka instytucji dobroczynnej „Czci i chleba” w Paryżu.

Żebrowska Aleksandra

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Rodzina (matka) świadka historii - Józefy Krośnickiej.

Kołakowska Apolonia

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

Rodzina (siostra) świadka historii - Józefy Krośnickiej.

Ścigaj Bolesław

 • Polska
 • Osoba
 • 1900 - ?

Ścigaj Bolesław, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, w szeregach wiązku Walki Zbrojnej (od 1940)

Falski Marian

 • Polska
 • Osoba
 • 7 grudnia 1881 - 8 października 1974

Falski Marian, autor najpopularniejszego polskiego elementarza – elementarza Falskiego (1910), działacz oświatowy.

Mikołajczyk

 • Polska
 • Osoba
 • XX w.

W czasie wojny zaangażowany w działalność konspiracyjną; dyrektor, zastępca komisarza w „Rolniku”.

Wyniki 101 do 200 z 21525